Yalova nüfusunun eğitim düzeyi, Türkiye ortalamasının üzerindedir. 1997 nüfus sayımına göre il merkezinde okuma-yazma bilenlerin oranı %100’e yakındır.

Okuma-Yazma oranının yüksek olmasında Yalova’nın; İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük ve kalkınmış kentlere olan yakınlığı yanında, ilin sosyo-kültürel kalkınmışlığı da önemli oranda rol oynamaktadır. Yalova’da kız ve erkek öğrenciler aynı oranda eğitim görmektedirler. Nüfusun yaklaşık %20’si öğrencidir. Ancak ilde 1 adet Meslek Yüksek Okulu olup fakülte yoktur. Toplam nüfus içinde her 21 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir